Utiskivanje broja motora i šasije

Utiskivanje identifikacionih oznaka

Pravilnikom Mup o utiskivanju identifikacionih oznaka regulisano je da se može utisnuti novi broj motora ili VIN oznake u republici Srbiji.

Prethodnih godina je tu vrstu usluge uglavnom pružao AMS dok je sad novim pravilnikom uređeno da privatne firme mogu vršiti tu uslugu ali moraju da ispunjavaju određene uslove, alate,stručna lica zaposlena da vrše tu uslugu i na kraju rešenje od MuP-a za vršenje iste!

Proces utiskivanja broja motora se vrsi numeričkim alatom (utiskivanje) a proces utiskivanja broja VIN oznake se vrsi laserski.

Moto master je krajem 2021 godine dobio ovlašćenje i rešenje da može da utiskuje brojeve motora i šasije za putnicka i teretna vozila,To je još jedna usluga koju pružamo našim klijentima.


Kontakt Inforamcije

Telefon

060-452-44-46

065-515-55-55

Email

motomastercontact@gmail.com

Adresa

Bajči Žilinskog 16, Novi Sad Srbija 21000

Pošaljite Nam Poruku